top of page
  • Writer's pictureMarija

Realizacija projekta – najćešća pitanja i odgovori!

1. Da li mogu da gradim kuću na svojoj parceli?

Informaciju dobijate u Katastru nepokretnosti, lično ili putem sajta. Tu informaciju možemo i mi proveriti, potrebna nam je samo adresa parcele na kojoj planirate da gradite. Usluga je besplatna.

2. Sta je od dokumentacije potrebno da bi se pristupilo izradi projekta?

Potreban je katastarsko topografski plan percele i informacija o lokaciji. Katastarsko topografski plan radi geometer, informacija o lokaciji dobija se u opštini (ona nije neophodna za sve parcele). Uz ovlašćenje ovu dokumentaciju možemo i mi nabaviti.

3. Šta mogu da očekujem od idejnog rešenja?

Planiranu koncepciju objekta kroz 2D i 3D prikaz, poziciju objekta na parceli, osnove svih etaža, fasade, osnovu krova, karakteristične preseke i tehnički opis objekta. Idejno rešenje je osnova za dobijanje lokacijskih uslova.

4. Šta su to lokacijski uslovi?

Lokacijski uslovi sadrže sve urbanističke, tehničke i druge uslove i podatke potrebne za izradu projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Ovu dokumentaciju od lokalne samouprave (grada – opštine) dobijamo elektonskim putem.

5. Šta mi je od dokumentacije potrebno za dobijanje građevinske dozvole za izgradnju kuće?

Za kuće do 400m2 : projekat arhitekture i elaborat energetske efikasnosti.

Za kuće preko 400m2: projekat arhitekture, projekat konsktukcije, tehnički opisi instalacija u objektu i elaborat energetske efikasnosti.

Ovu dokumentaciju mi obezbeđujemo.

6. Šta mi je još potrebno za izgradnju?

Uz gore navedeno, za kuće preko 400m2, potreban je i: projekat konstrukcije, projekat hidrotehničkin instalacija, projekat elektoenergetskih instalacija projekat signalnih instalacija i telekomunikacionih instalacija, projekat mašinskih instalacija, (dokumentaciju mi obezbeđujemo)

Za kuće do 400m2 zakonski nisu potrebni navedeni projekti, ali je zbog bolje organizacije gradnje i izbegavanja naknadnih prepravki usled regulisanja pojednivnih stavki, poželjno imati ih.

Kontaktirajte nas, a mi ćemo vas voditi kroz proces izrade projekta vaše kuće!

544 views0 comments

Recent Posts

See All

ความคิดเห็น


bottom of page