top of page

OBJEKTI OD PREFABRIKOVANIH BETONSKIH ELEMENATA

KARAKTERISTIKE SISTEMA

Konstrukciju objekta čine armirano - betonski „omnija“ nosači pripremljeni u pogonu, koji se dopremaju na gradilište, postavljaju, dodatno armiraju i spajaju u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom. Postavljeni elementi se pune betonom čineći monolitnu armirano – betonsku konstrukciju.

Sistem gradnje je pogodan za izgradnju hala, industrijskih i poljoprivrednih objekata; kao i porodičnih kuća i vikendica.

OPIS NOSEĆE KONSTRUKCIJE

„Omnija“ nošači su ploče od armiranog betona debljine 5 cm, armirane mrežastom armaturom i na svakih 30 - 60 cm rešetkastom armaturom (binorima).

Nosači koji čine vertikalnu konstrukciju rade se kao unutrašnji i spoljašnji. Širine su 60 – 240 cm, visine prema projektovanoj visini objekta. Rade se sa otvorima (za prozore i vrata) definisanim projektom, i sa prethodno postavljenim razvodom elektroinstajacija. Spoljni nosači su viši od unutrašnjih za debljinu međuspratne konstrukcije, na njima je moguće postaviti izolaciju u pogonu.

Na prethodno urađenoj temeljnoj ploči se postavljaju unutrašnji vertikalni nosači, podupiranjem se postavljaju u vertikalni položaj, dodatno armiraju prema projektu. Spoljašnji nosači se postavljaju na razmaku od 10-15 cm od unutrašnjih, smaknuto za 40 – 60 cm zbog dodatne stabilnosti. Spojnice i distanceri su predviđeni u elementima prema utvrđenoj šemi. Na spojenim zidovima se postavljaju ankeri za međuspratnu konstrukciju.

Ovakav način spajanja zidova omogućava postavljanje hidrotehničkih instalacija ( vode i kanalizacije ) u jezgru zida bez naknadnog bušenja i štemovanja.

Jezgro dobijenog zida se puni betonom marke prema statičkom proračunu.

Nosači koji čine horizontalnu međuspratnu konstrukciju su klasični „omnija“ nosači širine 90 – 120 cm, dužine do 6 m. Postavljaju se na zidovima i prethodno postavljenim podupiračima u zavisnosti od razmaka. Nosači se dodatno armiraju prema projektu. Preko postavljene omnija ploče vrši se razvod elektroinstalacija i postavljaju ankeri za zidove sprata objekta.

„Omnija“ ploča se puni betonom 10 – 12 cm, prema statičkom proračunu.

Zidove i međuspratnu konstrukciju nije potrebno malterisati.

STATIČKA STABILNOST

Statički sistem poluprefabrikovanog  armirano-betonskog  sistema „omnija“ nosača odgovara monolitnim armirano – betonskim konstrukcijama. Objekti izgrađeni ovim sistemom su stabilniji i dugotrajniji od drvenih montažnih objekata. 

MS slika kraj 1.jpg
MS slika kraj 2.jpg
MS slika kraj 3.jpg
beton kuca-Model.png

BRZINA I EFIKASNOST GRADNJE

Brzom i jednostavnom montažom postiže se smanjenje trajanja izgradnje do 50 % i smanjenje ukupnih troškova gradnje do 15 % u odnosu na klasični sistem.  Zidove i međuspratnu konstrukciju nije potrebno malterisati što dodatno pojeftinjuje gradnju, naknadno se vrši samo finalna obrada gletovanjem i farbanjem. Elektroinstalacije su predviđene u elementima, a moguće je i postavljanje hidrotehničkih instalacija (vode i kanalizacije) u jezgru zida, time se zaobilaze naknadni radovi bušenja, štemovanja i sanacije.

SLOBODA U OBLIKOVANJU PROSTORA

Navedeni sistem gradnje u pogledu arhitekture pruža mnogo mogućnosti u oblikovanju prostora i definisanju forme objekta. Ograničenja u arhitektonskoj postavci odgovaraju položaju i rasporedu nosećih elemenata. U smislu projektovanja spoljašnosti kao i unutrašnjih prostorija, njihovog oblika i međusobnog odnosa, ovaj sistem gradnje odgovara klasičnom sistemu. Što znači da je većinu projekata porodičnih kuća, industrijskih hala, poljoprivrednih ili drugih objekata moguće prilagoditi sistemu poluprefabrikovanih  „omnija“ nosača.

ENERGETSKA EFIKASNOST

Prednost armiranog betona u odnosu na druge materijale je visoka termička masa, odnosno mogućnost zadržavanja i akumulacije toplote, a zatim postepenog oslobađanja u prostoriju. Energetsku efikasnost objekta, koju čine izbor i debljina termoizolacije, izbor grejanja i ventilacije objekata i dr, moguće je prilagoditi zahtevima korisnika, lokacijskim, klimatskim i uslovima terena u kojima se predviđeni objekat nalazi.

PROJEKTOVANJE I PRIPREMA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Projektovanje i izrada projektno-tehničke dokumentacije radi se kao i ostale vrste objekta prema aktuelnom zakonu o planiranju i izgradnji i važećim pravilnicima, odnosno prema lokacijskim uslovima izdatim od strane grada – opštine.

HALE OD PREFABRIKOVANIH BETONSKIH ELEMENATA 

KUĆE OD PREFABRIKOVANIH BETONSKIH ELEMENATA 

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA.

Slavoljub Anđelković

PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA

+381(0)65 229 6810

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

Success! Message received.

bottom of page