top of page

BESPLATNA ANALIZA LOKACIJE

Ukoliko planirate izgradnju višeporodične stambene ili stambeno-poslovne zgrade kontaktirajte nas, vršimo uslugu besplatne analize lokacije.

 

Analiza lokacije sadrži moguću dispoziciju objekta na parceli, visinsko dimenzionisanje, plan parkiranja (osnova garaže), skicu stambenog sklopa, okvirnu površinu objekta i jedinica u objektu. 

Izgled skice stambenog sklopa možete videti ovde

Katalog osnova stambenih zgrada

 

Da bismo počeli sa radom potrebna nam je informacija o lokaciji i katastarsko topografski plan. Naručivanjem besplatne analize lokacije niste u obavezi da nas dalje angažujete.

 

Očekujemo vaš poziv! 

Naš tim dolazi do vas bilo gde u Srbiji.

Kontaktirajte nas da zajedno gradimo!

bottom of page