KUĆE OD PREFABRIKOVANIH BETONSKIH ELEMENATA

KARAKTERISTIKE SISTEMA

Konstrukciju objekta čine armirano - betonski „omnija“ nosači pripremljeni u pogonu, koji se dopremaju na gradilište, postavljaju, dodatno armiraju i spajaju u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom. Postavljeni elementi se pune betonom čineći monolitnu armirano – betonsku konstrukciju.

OPIS NOSEĆE KONSTRUKCIJE

„Omnija“ nošači su ploče od armiranog betona debljine 5 cm, armirane mrežastom armaturom i na svakih 30 - 60 cm rešetkastom armaturom (binorima).

Nosači koji čine vertikalnu konstrukciju rade se kao unutrašnji i spoljašnji. Širine su 60 – 240 cm, visine prema projektovanoj visini objekta. Rade se sa otvorima (za prozore i vrata) definisanim projektom, i sa prethodno postavljenim razvodom elektroinstajacija. Spoljni nosači su viši od unutrašnjih za debljinu međuspratne konstrukcije, na njima je moguće postaviti izolaciju u pogonu.

Na prethodno urađenoj temeljnoj ploči se postavljaju unutrašnji vertikalni nosači, podupiranjem se postavljaju u vertikalni položaj, dodatno armiraju prema projektu. Spoljašnji nosači se postavljaju na razmaku od 10-15 cm od unutrašnjih, smaknuto za 40 – 60 cm zbog dodatne stabilnosti. Spojnice i distanceri su predviđeni u elementima prema utvrđenoj šemi. Na spojenim zidovima se postavljaju ankeri za međuspratnu konstrukciju.

Ovakav način spajanja zidova omogućava postavljanje hidrotehničkih instalacija ( vode i kanalizacije ) u jezgru zida bez naknadnog bušenja i štemovanja.

Jezgro dobijenog zida se puni betonom marke prema statičkom proračunu.

Nosači koji čine horizontalnu međuspratnu konstrukciju su klasični „omnija“ nosači širine 90 – 120 cm, dužine do 6 m. Postavljaju se na zidovima i prethodno postavljenim podupiračima u zavisnosti od razmaka. Nosači se dodatno armiraju prema projektu. Preko postavljene omnija ploče vrši se razvod elektroinstalacija i postavljaju ankeri za zidove sprata objekta.

„Omnija“ ploča se puni betonom 10 – 12 cm, prema statičkom proračunu.

Zidove i međuspratnu konstrukciju nije potrebno malterisati.

STATIČKA STABILNOST

Statički sistem poluprefabrikovanog  armirano-betonskog  sistema „omnija“ nosača odgovara monolitnim armirano – betonskim konstrukcijama. Objekti izgrađeni ovim sistemom su stabilniji i dugotrajniji od drvenih montažnih objekata. 

MS slika kraj 1.jpg
MS slika kraj 2.jpg
MS slika kraj 3.jpg
beton kuca-Model.png

BRZINA I EFIKASNOST GRADNJE

Brzom i jednostavnom montažom postiže se smanjenje trajanja izgradnje do 50 % i smanjenje ukupnih troškova gradnje do 15 % u odnosu na klasični sistem.  Zidove i međuspratnu konstrukciju nije potrebno malterisati što dodatno pojeftinjuje gradnju, naknadno se vrši samo finalna obrada gletovanjem i farbanjem. Elektroinstalacije su predviđene u elementima, a moguće je i postavljanje hidrotehničkih instalacija (vode i kanalizacije) u jezgru zida, time se zaobilaze naknadni radovi bušenja, štemovanja i sanacije.

SLOBODA U OBLIKOVANJU PROSTORA

Navedeni sistem gradnje u pogledu arhitekture pruža mnogo mogućnosti u oblikovanju prostora i definisanju forme objekta. Ograničenja u arhitektonskoj postavci odgovaraju položaju i rasporedu nosećih elemenata. U smislu projektovanja spoljašnosti kao i unutrašnjih prostorija, njihovog oblika i međusobnog odnosa, ovaj sistem gradnje odgovara klasičnom sistemu. Što znači da je većinu projekata porodičnih kuća ili drugih objekata moguće prilagoditi sistemu poluprefabrikovanih  „omnija“ nosača.

ENERGETSKA EFIKASNOST

Prednost armiranog betona u odnosu na druge materijale je visoka termička masa, odnosno mogućnost zadržavanja i akumulacije toplote, a zatim postepenog oslobađanja u prostoriju. Energetsku efikasnost objekta, koju čine izbor i debljina termoizolacije, izbor grejanja i ventilacije objekata i dr, moguće je prilagoditi zahtevima korisnika, lokacijskim, klimatskim i uslovima terena u kojima se predviđeni objekat nalazi.

PROJEKTOVANJE I PRIPREMA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Projektovanje i izrada projektno-tehničke dokumentacije radi se kao i ostale vrste objekta prema aktuelnom zakonu o planiranju i izgradnji i važećim pravilnicima, odnosno prema lokacijskim uslovima izdatim od strane grada – opštine.

02.jpg
logo KUCICA.png

MONTAŽNA KUĆA TIP 1

osnova montažne kuće.jpg

VARIJANTA "A"

VARIJANTA "B"

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA.

Slavoljub Anđelković

PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA

+381(0)65 229 6810

Success! Message received.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram