BETONSKE MONTAŽNE KUĆE

Firma “PD Anđelković Slavoljub” je u svojih 30 godina rada izdradila preko 100 porodičnih kuća širom Srbije. U želji da unapredimo izgradnju kuća u pogledu brzine, efikasnosti I ekonomičnosti razvili smo sistem prefabrikovane gradnje, baziran na “double wall” sistemu koji se primenjuje širom sveta.

Prefabrikovani  armirano-betonski  sistem gradnje

Karakteristike sistema

Konstrukciju objekta čine armirano-betonski „omnija“ nosači pripremljeni u pogonu, koji se dopremaju na gradilište, postavljaju, dodatno armiraju i spajaju u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom. Postavljeni elementi se pune betonom čineći monolitnu armirano – betonsku konstrukciju.

Opis noseće konstrukcije

„Omnija“ nošači su ploče od armiranog betona debljine 5 cm, armirane mrežastom armaturom i na svakih 30 - 60 cm rešetkastom armaturom (binorima).

 

Nosači koji čine vertikalnu konstrukciju rade se kao unutrašnji i spoljašnji. Širine su 60 – 240 cm, visine prema projektovanoj visini objekta. Rade se sa otvorima (za prozore i vrata) definisanim projektom, i sa prethodno postavljenim razvodom elektroinstajacija. Spoljni nosači su viši od unutrašnjih za debljinu međuspratne konstrukcije, na njima je moguće postaviti izolaciju u pogonu.

 

Na prethodno urađenoj temeljnoj ploči se postavljaju unutrašnji vertikalni nosači, podupiranjem se postavljaju u vertikalni položaj, dodatno armiraju prema projektu. Spoljašnji nosači se postavljaju na razmaku od 10-15 cm od unutrašnjih, smaknuto za 40 – 60 cm zbog dodatne stabilnosti. Spojnice i distanceri su predviđeni u elementima prema utvrđenoj šemi. Na spojenim zidovima se postavljaju ankeri za međuspratnu konstrukciju.

 

Ovakav način spajanja zidova omogućava postavljanje hidrotehničkih instalacija ( vode i kanalizacije ) u jezgru zida bez naknadnog bušenja i štemovanja.

 

Jezgro dobijenog zida se puni betonom marke prema statičkom proračunu.

 

Nosači koji čine horizontalnu međuspratnu konstrukciju su klasični „omnija“ nosači širine 90 – 120 cm, dužine do 6 m. Postavljaju se na zidovima i prethodno postavljenim podupiračima u zavisnosti od razmaka. Nosači se dodatno armiraju prema projektu. Preko postavljene omnija ploče vrši se razvod elektroinstalacija i postavljaju ankeri za zidove sprata objekta.

 

„Omnija“ ploča se puni betonom 10–12 cm, prema statičkom proračunu.

 

Zidove i međuspratnu konstrukciju nije potrebno malterisati.

3D ilustracija konstrukcije

Statička stabilnost

Statički sistem prefabrikovanog  armirano-betonskog  sistema gradnje odgovara monolitnim armirano–betonskim konstrukcijama. Objekti izgrađeni ovim sistemom su stabilniji i dugotrajniji od drvenih montažnih objekata. 

detalj spoja zidova

detalj spoja zidova i tavanice

Brzina i efikasnost gradnje

Brzom i jednostavnom montažom postiže se smanjenje trajanja izgradnje do 50 % i smanjenje ukupnih troškova gradnje do 20 % u odnosu na klasični sistem.  Zidove i međuspratnu konstrukciju nije potrebno malterisati što dodatno pojeftinjuje gradnju, naknadno se vrši samo finalna obrada gletovanjem i farbanjem. Elektroinstalacije su predviđene u elementima, a moguće je i postavljanje hidrotehničkih instalacija (vode i kanalizacije) u jezgru zida, time se zaobilaze naknadni radovi bušenja, štemovanja i sanacije.

Sloboda u oblikovanju prostora

Navedeni sistem gradnje u pogledu arhitekture pruža mnogo mogućnosti u oblikovanju prostora i definisanju forme objekta. Ograničenja u arhitektonskoj postavci odgovaraju položaju i rasporedu nosećih elemenata. U smislu projektovanja spoljašnosti kao i unutrašnjih prostorija, njihovog oblika i međusobnog odnosa, ovaj sistem gradnje odgovara klasičnom sistemu. Što znači da je većinu projekata porodičnih kuća ili drugih objekata moguće prilagoditi prefabrikovanom sistemu gradnje.

Energetska efikasnost

Prednost armiranog betona u odnosu na druge materijale je visoka termička masa, odnosno mogućnost zadržavanja i akumulacije toplote, a zatim postepenog oslobađanja u prostoriju. Energetsku efikasnost objekta, koju čine izbor i debljina termoizolacije, izbor grejanja i ventilacije objekata i dr, moguće je prilagoditi zahtevima korisnika, lokacijskim, klimatskim i uslovima terena u kojima se predviđeni objekat nalazi.

Projektovanje i priprema tehničke dokumentacije

Projektovanje i izrada projektno-tehničke dokumentacije radi se kao i za ostale vrste gardnje, prema aktuelnom zakonu o planiranju i izgradnji i važećim pravilnicima, odnosno prema lokacijskim uslovima izdatim od strane grada – opštine.

Naše usluge

Gradimo betonske montažne kuće prema želji kupaca, sa svojom random snagom, mehanizacijom I materijalom do faze “ključ u ruke". Cena kuće zavisi od veličine kuće I izbora završne obrade I materijala. Sva projektno-tehnička dokumentacija, kao i vođenje projekta kroz centralnu objedinjenu proceduru do dobijanja građevinske dozvola ulaze u cenu izgradnje kuće.  

 

U koliko vas zanima izgradnja betonske montažne kuće, ili imate dodatnih pitanja vezana za prefabrikovani armirano-betonski sistem gradnje, kontaktirajte nas.

KONTAKTIRAJTE NAS, POSLUJEMO NA TERITORIJI CELE SRBIJE !

Slavoljub Anđelković

PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA

+381(0)65 229 6810

Dositeja Obradovića 1, lok. 8,

35210 Svilajnac 

© 2017 by Slavoljub Anđelković PROJEKTOVANJE I IZGRADNJAAll rights reserved.